Procedures Toelating en verwijdering

Op 17 en 18 maart 2015 hebben 2 juristen van VOS/ABB een presentatie gehouden voor de directeuren en ib-ers van ons samenwerkingverband over de toelating en verwijdering van leerlingen in het kader van hun ondersteuningsbehoefte.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van VOS/ABB: www.vosabb.nl