Regionaal Verzuimprotocol Achterhoek

Een goede verzuimaanpak en eenduidige afspraken binnen en tussen scholen en gemeenten is een belangrijke randvoorwaarde om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Verzuim is vaak een voorbode van (voortijdig) schoolverlaten. In samenwerking met de verschillende partners in onze regio is hiervoor het Regionaal Verzuimprotocol Achterhoek opgesteld, klik hier voor de laatste versie.