De organisatie

Het samenwerkingsverband (swv) werkt met een kleine, efficiënte en flexibele organisatie.

De directeur heeft als opdracht de doelen en de functies van het swv te realiseren. Zij doet dat in in samenwerking met het bestuur van het swv, de schoolbesturen, de scholen en de partners. Zij is gebonden aan de statuten en het toezichtkader van het bestuur.

Het samenwerkingsverband heeft gekozen voor de vorm van een stichting met een toezichthoudende rol van het bestuur van het samenwerkingsverband en een breed mandaat voor de directeur. Het bestuur keurt de belangrijkste besluiten goed en ziet toe op de uitvoering van het beleid. Aan het bestuur en het toezicht liggen twee documenten ten grondslag, de statuten en het toezichtkader. Het bestuur van het swv wordt gevormd door bestuurders van alle aangesloten schoolbesturen.

De directeur wordt ondersteund door een stafbureau. In het stafbureau zijn de ondersteuningsfunctionaris en het secretariaat opgenomen. De ondersteuningsfunctionaris stuurt als voorzitter het onderwijszorgloket aan. Daarnaast adviseert zij de directeur over het ondersteuningsbeleid. Het secretariaat biedt management- en secretariële ondersteuning bij alle werkzaamheden van het swv.