Organisatie

Welkom op de website van het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Doetinchem (PO2503). In het swv werken schoolbesturen en scholen in de gemeenten Doetinchem, Montferland, Bronckhorst, Oude-IJsselstreek en Doesburg samen. Het gaat om 75 scholen: 70 basisscholen, 3 locaties van een school voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal onderwijs. Bij elkaar gaat het om ongeveer 14.000 leerlingen.

Schoolbesturen en scholen willen er voor zorgen dat kinderen in de basisschoolleeftijd zo thuisnabij en goed onderwijs krijgen, dat past bij hun talenten en mogelijkheden. Wanneer daarbij extra ondersteuning nodig is, wordt deze zo verantwoord en snel mogelijk georganiseerd. Daar gaat het samenwerkingsverband, de schoolbesturen en de scholen in een goede samenwerking alles aan doen. En steeds samen met ouders. Het ondersteuningsplan van het swv vormt hiervoor de basis.

Op deze website vindt u alle informatie over het swv. Uw vragen kunt u altijd kwijt onder het kopje contact. Het swv zal deze zo snel mogelijk beantwoorden.