Extra ondersteuning

Extra ondersteuning wordt tijdelijk, aanvullend of permanent gegeven in de scholen SBO Sam en SO de Isselborgh (cluster 4) en SO Mariëndael (cluster 3), al dan niet in combinatie met onderwijs in de basisscholen. Het SWV is verantwoordelijk voor het bieden van een dekkend netwerk van extra ondersteuning.

Extra ondersteuning kan slechts worden geboden na het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het OZL.


Terug naar het overzicht