Ondersteuningsplan Raad, de OPR

 

  

 

De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft instemmingsrecht ten aanzien van de vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.

De OPR heeft 20 leden. Per bestuur is een lid afgevaardigd. De OPR bestaat voor 50% uit ouders en voor 50% uit personeel van de scholen. Klik hier voor een overzicht van de OPR leden voor schooljaar 2014-2015. 
Het overleg met de OPR wordt namens het bestuur gevoerd door de directeur van het swv en vindt minimaal twee keer per jaar plaats.

De taken, werkwijze en bevoegdheden van de OPR (advies, instemming, informatief , initiatief) zijn vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut, het medezeggenschapsreglement en huishoudelijk reglement. Deze zijn vastgesteld op 25 november 2013.

Documenten van de OPR:

Notulen OPR-overleg d.d. 27 Januari 2016

Notulen OPR-overleg d.d. 20 juni 2016

Notulen OPR-overleg d.d. 19 september 2016

Notulen OPR-overleg d.d. 31 oktober 2016

Notulen OPR-overleg d.d. 17 januari 2017

 

Nieuws

Er zijn geen nieuwsberichten om te tonen.